Інтелектуальна власність

Найуспішніші фірми світу є такими завдяки стратегічному баченню, зразковим бізнес-процесам та вмінню не лише передбачати тренди, а й формувати їх. Можна сперечатися з приводу того, що було запорукою їх успіху під час сходження на Олімп: інноваційність, лідерське бачення чи просто банальне везіння. В той же час, необхідно визнати, що зберегти свої стратегічні позиції лідерам ринку дозволяє їх інтелектуальна власність. Саме бренди, авторські права, ноу-хау та патенти дозволяють і сьогодні їм бути тими, хто вони є.

Це визначає чи не єдиний на сьогодні сучасний шлях розвитку бізнесу. Що передбачає охорону інвестицій, мінімізацію ризиків та отримання конкурентних переваг за рахунок одноосібного використання інновацій.

У довгостроковій перспективі правильне та своєчасне оформлення всіх необхідних документів, стає мінімально достатнім фактором, що забезпечує перемогу в будь-яких конфліктах щодо належності прав на бренди та інноваційні рішення.

Вже більше десяти років ми надаємо професійні послуги у сфері інтелектуальної власності як міжнародним компаніям, так і малому та середньому українському бізнесу. Серед найзатребуваніших послуг останніх років можна виділити:

 • IP Due diligence (аудит інтелектуальної власності);
 • моніторинг об’єктів права інтелектуальної власності;
 • патентний пошук за національними та міжнародними реєстрами;
 • патентування винаходів та корисних моделей в Україні;
 • міжнародне патентування винаходів та корисних моделей за системою PCT;
 • реєстрація промислових зразків в Україні та ЄС;
 • міжнародна реєстрація промислових зразків за Гаазькою системою;
 • реєстрація торговельних марок в Україні та ЄС;
 • міжнародна реєстрація торговельних марок за Мадридською системою;
 • реєстрація авторських прав в Україні та США;
 • розробка договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їх державна реєстрація;
 • запровадження режиму комерційної таємниці на підприємстві;
 • експертна оцінка вартості прав інтелектуальної власності;
 • супроводження експертних досліджень об’єктів права інтелектуальної власності;
 • представництво у правоохоронних органах і контролюючих органах;
 • представництво в Антимонопольному комітеті України;
 • судовий захист прав інтелектуальної власності.