Медіація

Медіація  (від лат. Mediation - посередництво) - це приватне та конфіденційне використання посередників для виходу з конфліктної ситуації, в тому числі з правових спорів. 

Сьогодні медіація має великий потенціал для розвитку спорах з органами влади, комерційних спорах, сімейних, трудових тощо. Прикладом того є прийняття 16 листопада 2021 року Верховною Радою України Закону України «Про медіацію», який визначає правові засади та порядок проведення медіації.

Фахівці АО АСТЕЕЛЕКС, відповідно до Директиви 2008/52/ЄС  Європейського Парламенту та Ради "Про деякі аспекти медіації у цивільнихта господарських правовідносинах" можуть виступити третьою особою, до якої звернулися з проханням провести медіацію ефективно, неупереджено та компетентно.

Головне наше правило в медіації, це конфіденційність: усе, що відбувається на медіації не розголошується ні медіатором, ні сторонами.

Переваги медіації:

  • Економія часу
  • Зниження вартості процесу вирішення спору
  • Можливість впливати на результат
  • Конфіденційність процедури
  • Можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами
  • Можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому