Податкові і митні спори

На сьогодні невід'ємним та одним з головних  елементів взаємовідносин громадян і бізнесу з державою є сплата податків та інших обов’язкових платежів. Це закріплено у ст. 67 Конституції України: «Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Законом».

На жаль, чинне податкове законодавство не позбавлене недоліків, оскільки надто часто і швидко змінюється, є заплутаним, містить чимало декларативних норм, чим створює безліч перешкод для ефективного функціонування системи оподаткування та прозорого ведення бізнесу.

Перекручування деяких положень і приписів податкового і митного законодавства з боку контролюючих органів створює штучні перешкоди для ведення господарської діяльності, що тягне не тільки накладення штрафних санкцій, а й в більшості випадків зіпсування ділової репутації і бізнес іміджу компанії.

Багато прикладів цьому є потрапляння підприємств промислового сектору, що є реальними виробниками з відповідними виробничими потужностями, в так званий «реєстр ризикових платників», що стає причиною подальших негативних наслідків не тільки у платника а й у його бізнес партнерів – контрагентів.

ASTEELEX в особі адвокатів об’єднання має великий досвід і пропонує комплексний захист і представництво інтересів платників податків не тільки в контролюючих органах а й на стадії оскарження рішень, дій  і бездіяльності податківців та митників в судах всіх інстанцій.