Пошук по тегам

22 / September
СПРАВЕДЛИВИЙ БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ АВТОРА ТА СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Сучасний стан дослідження проблематики дотримання балансу приватних і публічних інтересів, ілюструє розвиток філософської думки від Аристотеля до Роулза, що вимагає критичного переосмислення принципів, закладених в архітектуру існуючих правових систем регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності

20 / February
Повідомлення про права й обов’язки

З метою забезпечення права на захист судовий розпорядник повинен надати обвинуваченому пам’ятку про його права та обов’язки, передбачені КПК, після ознайомлення з якою головуючий може роз’яснити ці права й обов’язки, якщо вони не зрозумілі обвинуваченому, а сам обвинувачений вимагає їх роз’яснення. Суд за своєю ініціативою не зобов’язаний роз’яснювати обвинуваченому його права та обов’язки, передбачені КПК

20 / February
Закриття кримінального провадження

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 125 КК, вважається таким, що пов’язане з домашнім насильством, якщо згідно зі встановленими фактичними обставинами син заподіяв матері легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, а відповідно до обвинувального акта обставиною, яка обтяжує покарання, було визнано вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою винний перебуває в сімейних відносинах. У такому разі закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою потерпілої особи від обвинувачення не можливе

15 / February
Повернення обвинувального акта

Після повернення прокурору судом у підготовчому судовому засіданні обвинувального акта, що не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням недоліків цього обвинувального акта, а не продовженням строків досудового розслідування та фактичним його відновленням, що не передбачено КПК. Докази, зібрані під час відновлення досудового розслідування в такому випадку, є недопустимими

15 / February
Закінчення досудового розслідування

У КПК не визначено строку, протягом якого після повернення судом обвинувального акта прокурору сторона обвинувачення має виправити недоліки такого акта і звернутися до суду з виправленим обвинувальним актом

15 / February
Провокація злочину.

Якщо сторона захисту заявила в суді першої інстанції та/або в апеляційній скарзі небезпідставні доводи про наявність провокації злочину з боку працівників правоохоронних органів, то тягар доказування того, чи мало місце підбурювання, покладається саме на сторону обвинувачення.

15 / February
Контроль за вчиненням злочину

Особи, які залучаються до проведення НСРД (зокрема, поняті, закупники наркотичних засобів, психотропних речовин), не обов’язково повинні мати доступ до державної таємниці.

14 / February
Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій

Відсутність предмета фіксування (зокрема, обговорення позицій протилежних сторін), а також відсутність секретаря судового засідання під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД не є істотним порушенням вимог КПК

10 / February
Підстави для проведення СМЕ

Проведення судово-медичної експертизи (розтин трупа) до постановлення слідчим суддею відповідної ухвали тягне за собою визнання такого доказу недопустимим

10 / February
Підстави проведення експертизи

Слідчий не зобов’язаний повідомляти підозрювану особу про проведення експертизи в конкретному кримінальному провадженні

    • First
    • «
    • Array ( [page] => 1 [pageNo] => 1 [href] => tag ) Array ( [page] => 2 [pageNo] => 2 [href] => tag?page=2 ) Array ( [page] => 3 [pageNo] => 3 [href] => tag?page=3 ) Array ( [page] => 4 [pageNo] => 4 [href] => tag?page=4 )
    • »
    • Last